Алтернативно решаване на спорове

Алтернативно решаване на спорове (ADR) за гражданите на ЕС

Като потребител, имате възможност да се свържете с местния орган за ADR във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно с нас.

Какво е ADR?

ADR е процедура за извънсъдебно решаване на спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в ЕС и потребител, пребиваващ в ЕС. Структурата за решаване на спорове предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Органът за ADR е неутрална страна (напр. помирител, медиатор, арбитър или комисия по жалбите), който ние ще използваме за уреждане на спор, в случай че потребителят реши да търси извънсъдебно решаване на спора. Процедурата за ADR е евтина, лесна и бърза, и следователно е изгодна, както за потребителите, така и за търговците, които могат да избегнат съдебните разходи и продължителните съдебни процедури.

Как мога да подам жалба съгласно процедурата за ADR?

Ако искате да подадете жалба, моля свържете се с Вашия национален орган за ADR, който е посочен в този списък. Този орган за ADR също ще може да отговори на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

Кликнете тук за сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове.